DACH, RYNNY / STOISKO
Regulamin  |  Kontakt
DACH,
RYNNY

O wyborze rodzaju pokrycia dachu decydują względy estetyczne, techniczne i cena. Dla rozwiązań konstrukcyjnych dachu bardzo istotny jest ciężar pokrycia.

 

Dachówki ceramiczne - wytwarza się z uszlachetnionej gliny. Mają różne kształty, przekrój poprzeczny płaski lub wyprofilowany o różnej głębokości tłoczenia.

 

Dachówki cementowe (betonowe) - produkowane są z mieszaniny cementu, piasku, wody, plastyfikatorów i pigmentów. Dachówki betonowe trudno odróżnić od dachówek ceramicznych, od których są tańsze i dlatego są chętnie wybierane przez inwestorów.


Blachy dachowe -  zalicza się do pokryć lekkich i można je stosować do renowacji starych pokryć dachowych. Trwałość pokryć z blachy określa się na 50-60 lat.


Pokrycia z papy -  to wyrób, którego warstwę nośną stanowi osnowa nasycona materiałem bitumicznym. Osnowa zapewnia papie odpowiednią wytrzymałość. Na pokrycie dachowe stosuje się jedną lub dwie warstwy papy.


System odwodnienia dachu
W skład systemu wchodzą rynny i rury spustowe. Odprowadzają one wodę opadową i topniejący śnieg na zewnątrz budynku. Rynny mają różne kształty przekroju poprzecznego. Najczęściej stosowane i jednocześnie najbardziej wydajne są rynny o przekroju półokrągłym.
© 2019 e-targibudowlane.pl : Wszystkie prawa zastrzeżone