IZOLACJE, OCIEPLENIA / STOISKO
Regulamin  |  Kontakt
IZOLACJE,
OCIEPLENIA

Przepisy budowlane szczegółowo określają warunki, jakie powinny spełniać budynki, aby zapewniać odpowiednią ciepłochronność pozwalającą ograniczać zużycie energii potrzebnej do ich ogrzewania. Zależy ona od odpowiedniego bilansu strat ciepła.
Sposobem na uzyskanie odpowiedniej ciepłochronności nowo wznoszonych budynków jest użycie do budowy materiałów o wysokiej ciepłochronności oraz ocieplenie, czyli zastosowanie do izolacji ścian i stropów materiałów termoizolacyjnych. Budynki już istniejące poddajemy procesowi termorenowacji, której głównym czynnikiem poprawiającym ciepłochronność jest docieplenie, czyli ułożenie warstwy izolacyjnej z materiałów termoizolacyjnych.
Określeń ocieplenie i docieplenie często używamy zamiennie, gdyż niektóre technologie (metoda lekka) nie różnią się sposobem prowadzenia prac ani stosowanymi materiałami.


Najprostsza i najbardziej popularna metoda ocieplenia (docieplenia) ścian tzw. lekka, polega na montażu po stronie zewnętrznej przegrody warstwy izolacji cieplnej ze styropianu lub wełny, wraz z odpowiednim wykończeniem . W metodzie lekkiej, ze względu na mocowanie warstwy wykańczającej, wyróżniamy:

  • Metodę lekką mokrą, w której przymocowaną do ściany warstwę izolacyjną pokrywa się cienką warstwą masy klejowej wyprawy, zbroi siatką zabezpieczającą przed uszkodzeniami mechanicznymi i wykańcza warstwą wykończeniową,najczęściej w postaci ozdobnych tynków cienkowarstwowych, chroniącą przed wpływami atmosferycznymi i nadająca estetyczny wygląd.

 

  • Metodę lekką suchą polegającąna ocieplaniu ściany płytami z materiału o wysokiej izolacyjności termicznej, które umieszcza się między profilami przykręconego do ściany rusztu. Jako materiał ocieplający wykorzystywana jest wełna mineralna o gęstości ok. 80 kg/m3 lub płyty styropianowe .Warstwa wykończeniowa w tej metodzie to najczęściej deski drewniane, blacha trapezowa, płyty elewacyjne.

IZOLACJE
- POWŁOKI BITUM
IZOLACJE
- PAPA
IZOLACJE
- PIANA PIR
IZOLACJE
- PIANA PUR
STYROPIAN
WEŁNA
EPOKSYDY
FOLIE
IZOLACJE
AKUSTYCZNE
IZOLACJE
BALKONÓW
© 2019 e-targibudowlane.pl : Wszystkie prawa zastrzeżone